About us

บริษัท ฟงนจ จำกัด

84 หมู่ที่ 9 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

Email : info@totalwebsolution.co

เจ้าของธุรกิจ ที่ผันตัวมาเป็นนักการตลาด

เอกชัย สิงหาชารี (กุ้ง)

Google Certificate | SEO Specialist | Entrepreneur

“พอธุรกิจโตขึ้น ผมไม่ชอบจัดการเรื่องพวกนั้น”
“ผมชอบการตลาด ชอบGoogle อยากดูแลแค่นี้พอ”

หลังจากยุติบทบาทเจ้าของกิจการ ก็ได้หันไปช่วย SME ทำการตลาดแบบไม่เก็บเงินก่อน และรับผลตอบแทนหลังจากพิสูจน์ตัวเอง

ปัจจุบันรับรายได้หลักจากต่างประเทศ เลือกใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแถบชานเมือง เข้าเมืองมาเป็นครั้งคราวเพื่อพบปะมิตรสหายเจ้าของธุรกิจ ถึงแนวทางการเพิ่มยอดขาย โดยใช้ Google เป็นเครื่องมือหลัก